Antecedents i objectius

Antecedents

L’exposició al fum ambiental del tabac (FAT) ha estat classificat com un “Carcinogen de grup 1” (un carcinogen humà conegut) per l’Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC) i s’ha demostrat que té efectes adversos per a la salut en adults i en nens, incloent malalties del cor i trastorns respiratoris. Les cigarretes electròniques (e-cigarretes), el sistema més comú d’alliberament de “nicotina electrònica”, han irromput en el mercat amb un augment considerable del volum de ventes a tota la UE en els darrers cinc anys.

Objectius

El projecte TackSHS intentarà elucidar l’impacte integral que tenen el FAT i les emissions de les cigarretes electròniques sobre la salut respiratòria de la població europea i com varia l’impacte sobre la salut en funció de paràmetres socioeconòmics, amb especial èmfasi en grups vulnerables específics (pacients que pateixen de preexistents malalties pulmonars cròniques, fumadors i altres grups desfavorits).

Metodologia

Per mitjà d’una sèrie integrada de paquets de treball (workpackages), s’investigarà els determinants de l’exposició al FAT, a nivell individual i a l’ambient (enquesta paneuropea i avaluació del FAT en 12 països, la càrrega total de malaltia causada per malalties pulmonars i cardiovasculars), incloent canvis de la salut respiratòria en pacients i persones sanes, l’impacte econòmic de la mortalitat i morbiditat causades per aquestes exposicions, els mètodes per caracteritzar aquestes exposicions i noves intervencions per reduir-les.

Impacte

Aquest enfocament integral i integrat permetrà un canvi significatiu més enllà de l’estat del coneixement actual en la comprensió de l’exposició al FAT i de les emissions de les cigarretes electròniques. Els socis participants han estat a la avantguarda de la investigació en aquesta disciplina, amb certa col·laboració entre ells en projectes específics. El projecte TackSHS reuneix per primera vegada tots aquests equips d’investigació de primera línia, i la conjunció dels paquets de treball es traduirà en un pas endavant per fer front a la exposició al FAT i les emissions de les cigarretes electròniques.