Cele i zadania

Narażenie na bierne palenie tytoniu zostało sklasyfikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako czynnik rakotwórczy grupy 1″ czyli jako karcinogen o udowodnionym działaniu rakotwórczym u ludzi. Wskazano, że bierne narażenie na dym tytoniowy ma negatywne skutki zdrowotne zarówno u dorosłych, jak i u dzieci i że dotyczą one, poza nowotworami, także chorób serca i układu oddechowego. W ostatnich 5 latach w Unii Europejskiej szybki rośnie sprzedaż papierosów elektronicznych (tzw. e-papierosów), obecnie najbardziej powszechnego “elektronicznego systemu dostarczania nikotyny”.

Projekt TackSHS będzie starał się wyjaśnić jaki wpływ na kondycję układu oddechowego mieszkańców Europy ma bierne narażenie na dym tytoniowy i narażenie na substancje emitowane przez e-papierosy. Podejmiemy też próbę oceny tego wpływu wg parametrów społeczno-ekonomicznych, a w szczególności w grupach ryzyka i specjalnej troski, np. pacjentów cierpiących z powodu wczesnych objawów przewlekłych chorób płuc, nałogowych palaczy oraz innych pokrzywdzonych grup społecznych.

Za pomocą zintegrowanych pakietów roboczych, zbadamy determinanty biernego narażenia na dym tytoniowy zarówno na poziomie jednostkowym, jak i środowiskowym (poprzez badania sondażowe i badanie jakości powietrza w 12 krajach). Ocenimy też wielkość skutków zdrowotnych spowodowanych tym narażeniem (chorób płuc i chorób układu sercowo-naczyniowego), w tym zmian specyficznych parametrów oddechowych u osób chorych i zdrowych, ekonomiczne skutki zachorowalności i umieralności na choroby spowodowane biernym narażeniem na dym tytoniowy. Na koniec, ocenie zostaną poddane metody pomiaru ww. narażenia oraz nowe sposoby ograniczenia tej ekspozycji.

To kompleksowe, zintegrowane podejście umożliwi dokonanie zasadniczej zmiany w aktualnym stanie wiedzy o biernym narażeniu na dym tytoniowy i narażeniu na e-papierosy. Uczestniczący w projekcie partnerzy należą do czołówki naukowców prowadzących nowatorskie badania w tej dziedzinie, a niektórzy z nich poprzednio współpracowali już ze sobą w tego typu projektach.

Projekt TackSHS po raz pierwszy doprowadzi do współpracy wszystkich czołowych zespołów badawczych, a połączenie w jedną całość różnych pakietów roboczych umożliwi dokonanie istotnego kroku naprzód w rozwiązaniu problemu biernego narażenia narażenia na dym tytoniowy i emisję substancji zawartych w e-papierosach.